Có 1 kết quả:

chē pí ㄔㄜ ㄆㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) wagon
(2) freight car