Có 1 kết quả:

chē huò

1/1

chē huò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) traffic accident
(2) car crash
(3) CL:場|场[chang2]