Có 1 kết quả:

chē chéng

1/1

chē chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) travel time
(2) expected time for a car journey