Có 1 kết quả:

chē chuāng ㄔㄜ ㄔㄨㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) car window
(2) window of vehicle (bus, train etc)