Có 1 kết quả:

chē xiāng

1/1

chē xiāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 車廂|车厢[che1 xiang1]