Có 1 kết quả:

chē jí

1/1

chē jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a vehicle's registration information (Tw)