Có 1 kết quả:

chē tāi

1/1

chē tāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tire