Có 1 kết quả:

Chē chén

1/1

Chē chén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Chechnya, a Russian region in the Caucasus
(2) Chechen