Có 1 kết quả:

Chē chén ㄔㄜ ㄔㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Chechnya, a Russian region in the Caucasus
(2) Chechen