Có 1 kết quả:

chē qián ㄔㄜ ㄑㄧㄢˊ

1/1

Từ điển phổ thông

một loài cỏ dùng làm thuốc, còn viết là 莗葥, 車前