Có 1 kết quả:

chē xíng tōng dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

traffic passage