Có 1 kết quả:

chē shēn ㄔㄜ ㄕㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

body of automobile