Có 1 kết quả:

chē lún zi

1/1

chē lún zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

wheel