Có 1 kết quả:

chē zhóu

1/1

chē zhóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) axle
(2) CL:根[gen1]