Có 1 kết quả:

chē zhóu cǎo ㄔㄜ ㄓㄡˊ ㄘㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) honewort
(2) Cryptotaenia japonica