Có 1 kết quả:

chē liàng

1/1

chē liàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

vehicle