Có 1 kết quả:

chē liàng ㄔㄜ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

vehicle