Có 1 kết quả:

chē yuán

1/1

chē yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

shaft (pulling a cart)