Có 1 kết quả:

chē zhé

1/1

chē zhé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rut (of a wagon)
(2) track