Có 1 kết quả:

chē sù

1/1

chē sù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

vehicle speed