Có 1 kết quả:

chē dào

1/1

chē dào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) traffic lane
(2) driveway