Có 1 kết quả:

Chē lǐ yǎ bīn sī kè

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chelyabinsk town on the eastern flanks of Ural, on trans-Siberian railway