Có 1 kết quả:

chē jiān

1/1

chē jiān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) workshop
(2) CL:個|个[ge4]