Có 1 kết quả:

chē zhèn

1/1

chē zhèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. car shaking
(2) car sex