Có 1 kết quả:

chē dǐng

1/1

chē dǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

car roof