Có 1 kết quả:

chē mǎ

1/1

chē mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

vehicles and horses