Có 1 kết quả:

jū jià

1/1

jū jià

giản thể

Từ điển Trung-Anh

carriage