Có 1 kết quả:

yà dào chē

1/1

yà dào chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

trolley for inspecting rail track