Có 1 kết quả:

xuān áng

1/1

xuān áng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) high
(2) lofty
(3) elevated
(4) dignified