Có 3 kết quả:

zhuǎizhuǎnzhuàn
Âm Pinyin: zhuǎi, zhuǎn, zhuàn
Tổng nét: 8
Bộ: chē 車 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 一フ丨一一一フ丶
Thương Hiệt: KQQNI (大手手弓戈)
Unicode: U+8F6C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: chuyển
Âm Nôm: chuyển
Âm Quảng Đông: zyun2, zyun3

Tự hình 2

Dị thể 3

1/3

zhuǎi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 轉文|转文[zhuai3 wen2]

Từ ghép 1

zhuǎn

giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 轉.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 轉

Từ điển Trung-Anh

(1) to turn
(2) to change direction
(3) to transfer
(4) to forward (mail)

Từ ghép 228

àn zhuǎn 暗转bèi zhuǎn 背转bō zhuǎn 拨转bù kě nì zhuǎn 不可逆转chéng zhuǎn 承转dàng àn zhuǎn sòng 档案转送dàng àn zhuǎn sòng cún qǔ jí guǎn lǐ 档案转送存取及管理dào zhuǎn 倒转dì zhǐ de zhuǎn huàn 地址的转换diàn shì zhuǎn bō 电视转播diào zhuǎn 掉转diào zhuǎn 调转Dǒu zhuǎn xīng yí 斗转星移fān zhuǎn 翻转fǎn zhuǎn 反转fǎn zhuǎn lù 反转录fǎn zhuǎn lù bìng dú 反转录病毒fǎn zhuǎn xuǎn zé 反转选择fěn zhuǎn hēi 粉转黑fēng huí lù zhuǎn 峰回路转fù zhuǎn 复转gāng tǐ zhuǎn dòng 刚体转动hǎo zhuǎn 好转hé zhuǎn biàn 核转变huí xīn zhuǎn yì 回心转意huí zhuǎn 回转huí zhuǎn shòu sī 回转寿司jí zhuǎn 急转jí zhuǎn wān 急转弯jí zhuǎn zhí xià 急转直下jiǎn fán zhuǎn huàn 简繁转换jiàn fēng zhuǎn duò 见风转舵kě zhuǎn huàn tóng wèi sù 可转换同位素kě zhuǎn ràng 可转让kě zhuǎn ràng zhèng quàn 可转让证券kuài zhuǎn 快转liú zhuǎn 流转lù zhuǎn fěn 路转粉lún zhuǎn jī 轮转机mēng tóu zhuǎn xiàng 蒙头转向mó shù zhuǎn huàn qì 模数转换器mù bù zhuǎn jīng 目不转睛nì zhuǎn 逆转nì zhuǎn lù bìng dú 逆转录病毒nì zhuǎn lù méi 逆转录酶niǔ zhuǎn 扭转pī zhuǎn 批转piān zhuǎn 偏转piān zhuǎn jiǎo 偏转角shǎn zhuǎn téng nuó 闪转腾挪shí kuàng zhuǎn bō 实况转播shí lái yùn zhuǎn 时来运转shù mó zhuǎn huàn qì 数模转换器shùn fēng zhuǎn duò 顺风转舵shùn jiān zhuǎn yí 瞬间转移tiān yáo dì zhuǎn 天摇地转Tǔ ěr qí xuán zhuǎn kǎo ròu 土耳其旋转烤肉U xíng zhuǎn wān U形转弯wǎn zhuǎn 婉转wǎn zhuǎn 宛转xiàn jīn liú zhuǎn 现金流转xiàn jīn liú zhuǎn biǎo 现金流转表xiàn jīn zhōu zhuǎn 现金周转xīng yí Dǒu zhuǎn 星移斗转xuán qián zhuǎn kūn 旋乾转坤xuán zhuǎn 旋转xuán zhuǎn jí 旋转极xuán zhuǎn jiǎo 旋转角xuán zhuǎn jiǎo sù dù 旋转角速度xuán zhuǎn kǎo ròu 旋转烤肉xuán zhuǎn lì 旋转力xuán zhuǎn mù mǎ 旋转木马xuán zhuǎn qiú 旋转球xuán zhuǎn qū miàn 旋转曲面xuán zhuǎn tái 旋转台xuán zhuǎn xíng li chuán sòng dài 旋转行李传送带xuán zhuǎn yùn dòng 旋转运动xuán zhuǎn zhǐ biāo 旋转指标xuán zhuǎn zhóu 旋转轴xuàn zhuǎn 旋转yī zhuǎn yǎn 一转眼yóu shèng zhuǎn shuāi 由盛转衰yòu zhuǎn 右转yuǎn duān zhuǎn yí 远端转移yùn zhuǎn 运转zài zhuǎn fù 再转复zhǎn zhuǎn 展转zhǎn zhuǎn 辗转zhǎn zhuǎn fǎn cè 辗转反侧zhǎn zhuǎn téng nuó 展转腾挪zhé zhuǎn 折转zhōng zhuǎn 中转zhōng zhuǎn guì tái 中转柜台zhōng zhuǎn zhàn 中转站zhōu zhuǎn 周转zhōu zhuǎn bù kāi 周转不开zhōu zhuǎn bù líng 周转不灵zhōu zhuǎn jīn 周转金zhóu xuán zhuǎn 轴旋转zhū liú bì zhuǎn 珠流璧转zhuǎn ān jī méi 转氨基酶zhuǎn ān méi 转氨酶zhuǎn bēi wéi xǐ 转悲为喜zhuǎn bèi 转背zhuǎn biàn 转变zhuǎn biàn guò chéng 转变过程zhuǎn biàn lì chǎng 转变立场zhuǎn bō 转播zhuǎn bù 转步zhuǎn cè 转侧zhuǎn chā 转差zhuǎn chā lǜ 转差率zhuǎn chǎn 转产zhuǎn chē 转车zhuǎn chéng 转乘zhuǎn chuán 转船zhuǎn dá 转达zhuǎn dǎo 转导zhuǎn dào 转道zhuǎn dǐ 转抵zhuǎn dì 转递zhuǎn diào 转调zhuǎn dòng 转动zhuǎn dòng guàn liàng 转动惯量zhuǎn ér 转而zhuǎn fā 转发zhuǎn fǎ lún 转法轮zhuǎn fān 转帆zhuǎn gàn 转干zhuǎn gào 转告zhuǎn gěi 转给zhuǎn guān xi 转关系zhuǎn guǐ 转轨zhuǎn háng 转行zhuǎn hǎo 转好zhuǎn huà 转化zhuǎn huà táng 转化糖zhuǎn huán 转圜zhuǎn huán yú dì 转圜余地zhuǎn huàn 转换zhuǎn huàn duàn céng 转换断层zhuǎn huàn qì 转换器zhuǎn huí 转回zhuǎn huì 转会zhuǎn huì fèi 转会费zhuǎn jī 转机zhuǎn jī yīn 转基因zhuǎn jī yīn shí pǐn 转基因食品zhuǎn jì 转寄zhuǎn jià 转嫁zhuǎn jiāo 转交zhuǎn jiǎo 转角zhuǎn jiē 转接zhuǎn jiè 转介zhuǎn jù 转剧zhuǎn kē 转科zhuǎn kǒu 转口zhuǎn liǎn 转脸zhuǎn liè 转捩zhuǎn liè diǎn 转捩点zhuǎn lù 转录zhuǎn mài 转卖zhuǎn miàn wú qíng 转面无情zhuǎn niàn 转念zhuǎn ràng 转让zhuǎn rù 转入zhuǎn rù dì xià 转入地下zhuǎn shēn 转身zhuǎn shēng 转生zhuǎn shì 转世zhuǎn shǒu 转手zhuǎn shòu 转授zhuǎn shù 转述zhuǎn sòng 转送zhuǎn tái 转台zhuǎn tǐ 转体zhuǎn tóu 转头zhuǎn tuō 转托zhuǎn wān 转弯zhuǎn wān mò jiǎo 转弯抹角zhuǎn wǎng 转往zhuǎn wēi wéi ān 转危为安zhuǎn wèi 转位zhuǎn wén 转文zhuǎn xǐ 转徙zhuǎn xiàng 转向zhuǎn xiàng dēng 转向灯zhuǎn xiàng pán 转向盘zhuǎn xiàng xìn hào 转向信号zhuǎn xiào 转校zhuǎn xiě 转写zhuǎn xíng 转型zhuǎn xué 转学zhuǎn xué sheng 转学生zhuǎn yǎn 转眼zhuǎn yǎn biàn wàng 转眼便忘zhuǎn yǎn jí shì 转眼即逝zhuǎn yè 转业zhuǎn yí 转移zhuǎn yí ān zhì 转移安置zhuǎn yí shì xiàn 转移视线zhuǎn yí zhèn dì 转移阵地zhuǎn yí zhī fù 转移支付zhuǎn yì 转义zhuǎn yì 转译zhuǎn yǐn 转引zhuǎn yòng 转用zhuǎn yù 转喻zhuǎn yuàn 转院zhuǎn yùn 转运zhuǎn yùn 转韵zhuǎn yùn zhàn 转运栈zhuǎn yùn zhàn 转运站zhuǎn zǎi 转载zhuǎn zèng 转赠zhuǎn zhàn 转战zhuǎn zhàn qiān lǐ 转战千里zhuǎn zhàng 转账zhuǎn zhàng kǎ 转账卡zhuǎn zhé 转折zhuǎn zhé diǎn 转折点zhuǎn zhěn 转诊zhuǎn zhèng 转正zhuǎn zhōng 转钟zhuǎn zhù 转注zhuǎn zhù zì 转注字zhuǎn zū 转租zuǒ zhuǎn 左转

zhuàn

giản thể

Từ điển phổ thông

quay vòng, chuyển, đổi

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 轉.

Từ điển Trần Văn Chánh

Quay, xoay: 地球繞太陽轉 Trái đất quay quanh mặt trời. Xem 轉 [zhuăn].

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 轉

Từ điển Trần Văn Chánh

① Quay, xoay, ngoảnh: 向左轉 Quay sang bên trái, bên trái... quay; 車輪 轉得快 Bánh xe quay nhanh;
② Chuyển, chuyển biến, thay đổi, chuyển trở lại: 情況好轉 Tình hình chuyển biến (thay đổi) tốt; 這封信由我轉給他 Lá thư này do tôi chuyển cho anh ấy; 轉敗爲勝 Chuyển bại thành thắng;
③ Uyển chuyển.Xem 轉 [zhuàn].

Từ điển Trung-Anh

(1) to revolve
(2) to turn
(3) to circle about
(4) to walk about
(5) classifier for revolutions (per minute etc): revs, rpm
(6) classifier for repeated actions

Từ ghép 68

cān zhuō zhuàn pán 餐桌转盘dǎ zhuàn 打转diàn dòng zhuàn pán 电动转盘diàn zhuàn pán 电转盘èr rén zhuàn 二人转Fǎ lún cháng zhuàn 法轮常转fēi zhuàn 飞转fēng shuǐ lún liú zhuàn 风水轮流转gōng zhuàn 公转lián zhóu zhuàn 连轴转lòu shuǐ zhuàn hún tiān yí 漏水转浑天仪lún zhuàn 轮转shān bù zhuàn lù zhuàn 山不转路转shān bù zhuàn shuǐ zhuàn 山不转水转shí zì zhuàn mén 十字转门shuǎ de tuán tuán zhuàn 耍得团团转tiān xuán dì zhuàn 天旋地转tuán tuán zhuàn 团团转wánr bù zhuàn 玩儿不转wánr dé zhuàn 玩儿得转yǎn bù zhuàn jīng 眼不转睛yūn tóu zhuàn xiàng 晕头转向zhuàn bài wéi shèng 转败为胜zhuàn bǐ dāo 转笔刀zhuàn chē 转车zhuàn chē tái 转车台zhuàn dòng 转动zhuàn dòng jiàn 转动件zhuàn dòng zhóu 转动轴zhuàn gǔ 转鼓zhuàn hún tiān yí 转浑天仪zhuàn jiāo 转交zhuàn jīn 转筋zhuàn jǔ 转矩zhuàn jǔ bì 转矩臂zhuàn jù 转距zhuàn lái zhuàn qù 转来转去zhuàn líng 转铃zhuàn língr 转铃儿zhuàn lú 转炉zhuàn lún 转轮zhuàn lún shǒu qiāng 转轮手枪zhuàn mén 转门zhuàn mò 转磨zhuàn niǔ 转纽zhuàn pán 转盘zhuàn qù 转去zhuàn quān 转圈zhuàn sù 转速zhuàn sù biǎo 转速表zhuàn tǎ 转塔zhuàn tái 转台zhuàn tóu 转头zhuàn wèi 转位zhuàn xiàng 转向zhuàn yāo zi 转腰子zhuàn yī tàng 转一趟zhuàn yǐ 转椅zhuàn you 转悠zhuàn you 转游zhuàn zhì 转置zhuàn zhóu 转轴zhuàn zhóur 转轴儿zhuàn zhuan 转转zhuàn zǐ 转子zhuàn zì suǒ 转字锁zì zhuàn 自转zì zhuàn zhóu 自转轴