Có 1 kết quả:

zhuàn tǎ

1/1

zhuàn tǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rotating turret