Có 1 kết quả:

zhuàn zì suǒ

1/1

zhuàn zì suǒ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

combination lock