Có 1 kết quả:

zhuàn hún tiān yí

1/1

Từ điển Trung-Anh

armillary sphere (astronomy)