Có 1 kết quả:

zhuàn pán

1/1

zhuàn pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) turntable
(2) rotary (traffic)