Có 1 kết quả:

zhuàn pán ㄓㄨㄢˋ ㄆㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) turntable
(2) rotary (traffic)