Có 1 kết quả:

zhuàn jǔ

1/1

zhuàn jǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

torque