Có 1 kết quả:

zhuàn bǐ dāo

1/1

zhuàn bǐ dāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pencil sharpener