Có 1 kết quả:

zhuàn jīn

1/1

zhuàn jīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

muscle cramp