Có 1 kết quả:

zhuàn jù

1/1

zhuàn jù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

torque