Có 1 kết quả:

zhuàn zhuan

1/1

zhuàn zhuan

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stroll