Có 1 kết quả:

zhuàn zhóu

1/1

zhuàn zhóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

axis of rotation