Có 1 kết quả:

zhuàn zhóur

1/1

zhuàn zhóur

giản thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 轉軸|转轴[zhuan4 zhou2]