Có 1 kết quả:

zhuàn líng

1/1

zhuàn líng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bicycle bell (with revolving cap)