Có 1 kết quả:

lún zhuàn

1/1

lún zhuàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to rotate