Có 1 kết quả:

ruǎn bāo

1/1

ruǎn bāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

soft (bread) roll