Có 1 kết quả:

ruǎn pán

1/1

ruǎn pán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

floppy disk