Có 1 kết quả:

ruǎn gǔ yú

1/1

ruǎn gǔ yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cartilaginous fish (such as sharks)