Có 1 kết quả:

hōng liè

1/1

hōng liè

giản thể

Từ điển phổ thông

vang dội