Có 1 kết quả:

hōng lōng

1/1

hōng lōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (onom.) rumbling
(2) rolling