Có 1 kết quả:

hōng míng

1/1

hōng míng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) boom (sound of explosion)
(2) rumble