Có 1 kết quả:

yì shì yí wén

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) anecdote (about historical person)
(2) lost or apocryphal story