Có 1 kết quả:

yì wén

1/1

yì wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) anecdote
(2) apocryphal story