Có 1 kết quả:

qīng yú hóng máo ㄑㄧㄥ ㄩˊ ㄏㄨㄥˊ ㄇㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) light as a goose feather (idiom); trifling
(2) unimportant